Automatické dveřní systémy

Firma DLUHOŠ s.r.o. se zabývá zavíracími systémy komplexně a v naší nabídce nechybí ani automatické dveřní systémy. Tyto většinou hliníkové systémy poskytují elegantní řešení pro všechny vstupní prostory od reprezentativních po provozní. Častým požadavkem našich klientů je zajištění automatického dveřního systému KONTROLOVANÝM PRŮCHODEM. Pro tyto případy jsou v naší nabídce zařízení pro elektronický monitoring a ovládání dveřních systémů. Jsme schopni vybavit dveřní systémy čtečkami magnetických či proximity karet, čipovými čtečkami anebo číselnými ovládacími systémy. Samotné automatické dveře lze rozčlenit do několika kategorií dle jejich konstrukčních vlastností.

Vstupní automatické dveře // stranové

Automatické vstupní dveře stranové jsou  jednokřídlové posuvné dveře, které se otevírají na předem zvolenou stranu (pravé/levé). Průchod osob je možný polovinou celkového prostoru dveří. Přestože je skutečná rychlost otevírání vysoká, relativní rychlost je nižší. Tento typ dveří nachází uplatnění v místech, kde je omezený prostor a kde není vysoká frekvence průchodu osob - laboratoře, nemocniční prostory, interiérové dveře, atd.

Vstupní automatické dveře // centrální

Automatické dveře je možné nainstalovat buďto pouze s pohyblivými křídly do fixní stěny, nebo včetně fixních dveřních křídel (viz obrázek). Využitím max. rychlosti při otevírání je možné osadit dveře do míst s vysokou frekvencí průchodu osob (supermarkety, letištní haly, administrativní budovy, aj.).

Vstupní automatcké dveře // stranové teleskopické

Teleskopické dveře mají dvě dveřní křídla. Při otevření se křídla odsouvají na jednu stranu, přičemž první rychle a druhé pomaleji. Jsou vhodné k instalaci zejména tam, kde je omezený vnitřní prostor a frekvence průchodu osob je střední až nízká. Interiérové dveře, kanceláře, maloobchodní prodejny, atd.

Vstupní automatické dveře // centrální teleskopické

Centrální teleskopické dveře se skládají ze čtyř pohyblivých dveřních křídel. Vždy dvě a dvě dveřní křídla se odsouvají v opačných směrech a plně synchronizovaně. Dveře jsou vybaveny bezpečnostní dráhou integrovanou do podlahy pro zajištění nejoptimálnějšího provozu. Tento typ dveří umožňuje širokou světlost průchodu, kterou využijí zejména autosalóny, hotely či maloobchodní prodejny.

Automatické dveřní systémyVstupní automatické dveře // panikové

Jedná se o specifického zástupce automatických dveřních systémů. Posuvné dveře, s 1 nebo 2 posuvnými křídly, u kterých je možné v případě nebezpečí zevnitř vyvrátit pohyblivá křídla a zároveň i fixní křídla, což zvýší světlost únikové cesty na celou šířku stěny s posuvnými dveřmi. Vyžaduje hliníkové profily C44. Tento typ dveří je doporučován pro veřejné budovy, obchodní domy, a jiná zařízení, kde se vyskytuje větší počet lidí. Naše řešení odpovídá evropským bezpečnostním normám.

Vstupní dveře // kruhové a obloukové

Řada kruhových a obloukových automatických dveří sestává z 2 posuvných křídel. Posuvná křídla se pohybují v opačných směrech po předem přesně definovaném poloměru zakřivení a zajíždějí za pevná dveřní křídla s nepatrně větším poloměrem zakřivení. Zakřivení dveří může být v úhlu 180 (půlkruh) nebo jen několika málo stupňů. Provedení dveří je možné konvexní nebo konkávní. Obloukové a kruhové dveře zajišťují velkou světlou šíři průchodu v porovnání s celkovou šíří dveří. Tento typ dveří je vysoce reprezentativní a jeho instalace jsou nejčastěji do hotelů, bankovních domů či administrativních komplexů.

Automatické dveřní systémyAutomatické dveřní systémy

 

 

 

 

 

 

 

 

Automatické dveře

Spolupracujeme