Posuvné brány

Posuvné automatické brány uplatníte jak v soukromých objektech, tak i při vjezdech do průmyslových objektů, skladů, parkovišť, podzemních garáží a podobně.

Pohon posuvné brány se skládá z jednofázového silného motoru s tichým chodem, uloženém ve stabilním hliníkovém pouzdře, šnekového pohonu se speciálními bronzovými ložisky a bezpečnostní spojky běžící v olejové lázni. Bezpečnostní spojku lze nastavit na požadované zatížení tak, aby reagovala na případné překážky v dráze brány. Řídící elektronika, zabudovaná v bloku motoru, má možnost výběru požadované logiky pro chod brány. V bloku motoru jsou oboustranné koncové spínače, které zabezpečují dokonalé zavření a otevření brány. Přenos pohybu na bránu je ozubeným hřebenem. Zařízení je možné namontovat i na stávající bránu.

U posuvných bran, pokud to místní podmínky dovolují (především dostatečná zásuvná hloubka) vždy preferujeme brány NESENÉ (samonosné), tzn., že v průjezdném profilu není brána žádným způsobem vedená po zemi. Odpadají tak možné komplikace a nutná (zvláště zimní) údržba pojezdové kolejnice, zjednodušuje a zlevňuje se potřebná stavební příprava pro montáž brány (není nutný betonový základ do nezámrzlé hloubky v průjezdném profilu brány).

Posuvné brányPosuvné brány

 

 

 

 

 

 

 

Posuvné brány od Dluhoš s.r.o.

Spolupracujeme